Cai Nghiện Ma Túy Đức Thanh Tâm http://cainghienducthanhtam.com

Trung tâm Tư vấn & Cai nghiện ĐứcThanh Tâm đón tiếp ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ Lao động
17.07.2016

Ngày 22 tháng 04 vừa qua Trung tâm Tư vấn và Điều trị Cai nghiện Đức Thanh Tâm được vinh dự chào đón ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ Lao động cùng đoàn Chuyên viên đến thăm và làm việc tại Trung tâm - Cơ sở đầu tiên áp dụng chương trình Methadone tại Thành phố Hồ Chí Minh.


 

Trong buổi viếng thăm và làm việc ông Nguyễn Trọng Đàm đã có những lời khen và ý kiến đóng góp xâu sắc giúp Đức Thanh Tâm tổ chức hoàn thiện hơn chương trình Methadone này.

Buổi làm việc của phái đoàn ông Nguyễn Trọng Đàm cùng Ban lãnh đạo Trung tâm Đức Thanh Tâm.URL của bản tin này::http://cainghienducthanhtam.com/modules.php?name=tintucsukien&op=viewst&sid=534

© Cai Nghiện Ma Túy Đức Thanh Tâm contact: info@ducthanhtam.com